Voorjaarscongres Ned Ver voor Psychiatrie – liveblog (sort of)

Lente in het land – voorjaarscongres! De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, ooit door overwerkte en onderbetaalde gestichtsartsen in het leven geroepen, is 140 jaar oud, en dat mag gevierd. Ondertussen – bruggetje – is het de vraag hoe de stand van de professie is. Vandaag, bij de opening, veel borstklopperij en trompetgeschal over de prestaties van de vereniging. Ter gelegenheid van zou minister Schippers een toespraak houden, maar die lag kennelijk nog op de IC bij te komen van het EPD debacle dus werd de directeur-generaal van VWC dhr van Halder ingevlogen met haar toespraak. Daarnaast voorname buitenlandse sprekers. Tussen de regels waren interessante dingen te horen.

Beginnend bij de voorzitter, RJ van der Gaag, een op het oog goed geluimde man. Opvallend vond ik dat zijn toespraak politiek tamelijk neutraal was. Een lans gebroken tegen de eigen bijdrage, contra stigmatisering, voor transparantie, we konden het door de bank genomen met hem eens zijn.

Vervolgens dhr van Halder. Felicitaties voor ons, dankuwel. Dan de punten: mensen, de vraag naar zorg stijgt. Dat komt door de vergrijzing en door onze leefwijze. En we doen het met relatief minder personeel. Dus we zullen beter en efficiënter moeten werken. We zullen in moeten zetten op zaken als e-health, verder gaan met extramuralisering (beter voor patiënten!) en versterking van de eerste lijn, want zo voorkom je dat mensen onnodig en onterecht in de tweede lijn terecht komen. En om dat te bereiken moeten we ook een zorgstelsel hebben dat u de vrijheid geeft om innovatief te werken. En over al deze zaken willen we graag úw mening horen!

Okee, en dan nu de toespraak met ondertiteling.

Mensen, de vraag naar zorg stijgt. Dames en heren er komt een pakketmaatregel/eigen bijdrage etc aan. Dat komt door de vergrijzing en door onze leefwijze. Eigenlijk vooral omdat marktwerking leidt tot volumegroei, maar dit terzijde. Oh, en uit onze eigen cijfers blijkt dat demografische veranderingen niks met de toegenomen zorgvraag te maken hebben. En we doen het met relatief minder personeel. Daarom is de helft van dit congres in het Engels: we willen graag werven in India. Dus we zullen beter en efficiënter moeten werken. Moet ik dit nou echt vertalen? We zullen in moeten zetten op zaken als e-health, verder gaan met extramuralisering (beter voor de portemonnee! Geen idee of patiënten dit beter vinden) en versterking van de eerste lijn, want zo voorkom je dat mensen onnodig en onterecht in de tweede lijn terecht komen. Of we gaan gewoon een eerstelijns markt van welzijn en geluk scheppen dat helemaal niks helpt om de klinische en langdurige zorg te voorkomen, sterker nog, die wordt gekort, want je kunt een euro maar één keer uitgeven he. En om dat te bereiken moeten we ook een zorgstelsel hebben dat u de vrijheid geeft om innovatief te werken. Voorwaarts mars met de marktwerking! En over al deze zaken willen we graag úw mening horen! En over al deze zaken zullen we úw mening negeren!

Tot zover de directeur generaal. Vervolgens 3 internationale sprekers, en hier wordt het leuk, want in hun toespraken werd op verschillende plaatsen over professionele waarden gesproken. Dinesh Bhugra, president van de Britse Royal College of Psychiatrists, sprak onder andere van de inperking van professionele autonomie toen kapitalisme meer invloed kreeg ten opzichte van gilden en professies zoals de medische. Een historische definitie van een professie was van een activiteit ‘niet op winst gericht’ (dat is immers een ondernemer). En hij gaf aan dat sociale rechtvaardigheid een inherente (medische) professionele waarde is. Boeiend, want dit laat dus -niet al te duidelijk uitgesproken-  een spanning zien tussen marktmechanismen waarbij burgers als consumenten, en professionals als ondernemers geherconfigureerd worden. Ook mw Karen de Salvo, die een indrukwekkende rede hield over haar betrokkenheid bij reddingswerkzaamheden in New Orleans ten tijde van hurricane Katrina, sprak over professional duties, in haar geval stelde ze de vraag of ze het collega’s kwalijk kon nemen die om verschillende redenen toen NIET in New Orleans waren gebleven om te helpen. De ervaring betekende voor haar dat de grenzen van haar professionele verantwoordelijkheid voor anderen verruimd waren, dit leed gezien hebbende zou ze eerder en vaker willen inspringen. En als laatste sprak de president van de APA (American Psychiatrists’ Association) die vooral een vrolijk betoog hield over generatieverschillen, en welke gevolgen dat kon hebben voor samenwerking. Altijd leuk. De (dominante) babyboomers zijn optimistisch en hardwerkend, maar teveel van huis, en ook wat verwend. Generatie X’ers (ikke dus) zijn skeptisch en autonoom (echt niet he). Afijn, u snapt het. Maar ook hier was interessant dat waar het om ging was: verschillende belangen en waarden, verschillende zienswijzen op de wereld en hoe het geordend zou moeten zijn.

En het frappante is dus, dat er geen openlijke discussie is, nergens op dit hele grote congres, over de belangen en waarden die, zoals eerder beschreven, in het zorgstelsel opgesloten zitten, en wiens belangen uiteindelijk bevoordeeld en benadeeld zullen worden. Het lijkt wel not done om daarover te spreken.

Maar dat is ook een waarde: spreken is zilver voor de vereniging, zwijgen is goud. Zou het ze alleen om het goud gaan?

Morgen meer! ~AR

Advertenties

One thought on “Voorjaarscongres Ned Ver voor Psychiatrie – liveblog (sort of)

  1. Beste Alan,
    Dank voor je verslag. Ik ben niet bij het congres, want geen lid (meer) van de NVvP.
    Vrijdag wordt gediscussieerd over de stelling Het Beroepsgeheim is Uit De Tijd!
    Prof. Arnold Heertje heeft prof. van der Gaag beargumenteerd als sort of criminal gekwalificeerd. Zie devrijepsych.nl, onder Nieuwsberichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s